Vandkvalitet

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, får vi taget vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Haderslev Kommune. Der tages som minimum 12 årlige drikkevandsprøver, hvor der undersøges for mange forskellige stoffer. Der tages prøver fra hver boring hvert fjerde år.

 

Resultatet af seneste vandprøver ses her:

Straksprøve ledningsnet september 2019

Afgang vandværk september 2019

Boringskontrol B1 september 2019

Boringskontrol B3 september 2019

 


Vandet, du modtager fra Nustrup Vandværk, har en hårdhedsgrad på ca. 13,5.
 

Ved at følge dette link GEUS - drikkevandsresultater mv.kommer du direkte til Nustrup Vandværks resultater af alle vandværkets vandanalyser og data om de tre boringer, hvorfra der indvindes vand, indvindingstilladelser, oppumpede vandmængde pr. år samt data om undergrunden i Nustrup, hvor vi henter dit vand.