Vandværkets kontaktliste
Bestyrelsen for Nustrup Vandværk
Vandværkets fælles mailadresse: nustrupvand@bbsyd.dk
Formand/Driftleder
Jørn Johansen Hyacintvej 1 6500 Vojens
53 62 52 17 johansen.2@live.dk
Næstformand:
Henrik Post Overgade 20 6500 Vojens
29 47 85 14 henrikpost20@gmail.com
Kasserer:
Thomas Krüger Møllevej 31 6500 Vojens
40 35 12 31 thkryger@bbsyd.dk
Sekretær
Claus Foder Fælledvej 9 6500 Vojens
21649994 claus.foder@gmail.com
Best. Medlem:
Lars Ravn Dæmningen 62 6500 Vojens
20903205 Ravn82@icloud.com
Regnskabskontor
Vandværkernes EDB.Service, Holsted
75 39 32 55 post@vand-edb.dk
Drift:
Henvendelser vedr. driftsforstyrelser, ledningsbrud
eller vandværkets daglige drift, rettes til:
Jørn Johansen: 53 62 52 17


 

 

Link:

Danske Vandværker                          www.danskevv.dk

Ledningsejer registret                        www.ler.dk

Vandværkernes EDB-Service             www.vand-edb.dk

Provas Haderslev                              www.provas.dk