Vandværkets kontaktliste

Bestyrelsen.

 

Formand:

  Svend Hansen                                 Skolevej 13c, 6500 Vojens

  61.31.15.34.                                     nustrupvand@bbsyd.dk

 

Næstformand:

  Aage Gram                                      Kirkepladsen 3, 6500 Vojens

  74.87.17.45                                      aagegram@hotmail.com

 

Kasserer:

  Thomas Krüger                                Møllevej 31, 6500 Vojens

  74.87.12.32                                      thkryger@bbsyd.dk

 

Sekretær:

  Gunnar Gotthardsen                        Dæmningen 54, 6500 Vojens

  23.88.40.91                                      gunnar9010@gmail.com

 

Best. Medlem:

  Jørn Johansen                                 Hyacintvej 1, 6500 Vojens

  52.17.22.25                                      johansen.2@live.com

 

Opkrævningskontor:

  Vandværkernes EDB-Service           Højmarksvej 26, 6670 Holsted

  75.39.32.55                                      post@vand-edb.dk

  

Drift:

Henvendelser vedr. driftsforstyrrelser, ledningsbrud eller vandværkets daglige drift,

rettes til Svend Hansen, 61.31.15.34.

 

 

Link:

Danske Vandværker                          www.danskevv.dk

Ledningsejer registret                        www.ler.dk

Vandværkernes EDB-Service             www.vand-edb.dk

Provas Haderslev                              www.provas.dk