Generalforsamling
Nustrup Vandværk Afholder:

Ordinær generalforsamling på Nustrup Forsamlingsgård
Tirsdag den 10. Marts 2020 kl. 19.30
Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab og budget
4. Valg: Efter tur afgår: Svend A. Hansen
Gunnar Gotthardsen
Jørn Johansen
5. Valg suppleant: Sven Riber Jørgensen
6. Valg af revisor: Svend Folke Thrysøe
Valg af revisorsuppleant: Jens Post
7. Behandling af indkomne foreslag
8. Eventuelt.