Generalforsamling
Der er afholdt generalforsamling
 Tirsdag den 15. Marts 2022.
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent.                                                                    
2. Beretning.                                                                            
3. Rengskab                                                                              
4. Valg til bestyrelse:                                                                
Efter tur afgår: Jørn Johansen              
           Thomas Kruger
5. Valg af suppleant: Svend Riber Jørgensen
 6. Valg af revisor: Svend Folke Thrysøe
 7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt.
                                


Se hele referatet fra generalforsamlingen her