Måleraflæsning

Aflæsning af vandmålere:

Alle vandmålere bliver fjernaflæst pr. 31.december 2018, og indberettes til Provas og til næste vandregning.

 

Fremover bliver målerne aflæst hver måned, hermed får vi løbende kontrol med evt. vandspild både hos den enkelte forbruger og på ledningsnettet

 

Virkemåden på selve måleren kan ses her

 

Måden der aflæses på ses her

 

En ekstra vejledning kan hentes her